YÜKSEK HASSASİYETLİ TEST SONUÇLARI

Zorlu ölçüm koşullarında, FBG sensörler ile çeşitli bileşenlerin ve yapıların mekanik davranışları (titreşim, yorulma, vb.) kolayca analiz edilebilmektedir. Özellikle yüksek gerinim seviyesine sahip malzemelerde ve çok sayıda yük döngüsü olan durumlarda, analiz amaçlı tercih edilmektedir.

FARKLI FİZİKSEL PARAMETRELERİ (SICAKLIK, BASINÇ, GERİNİM vb.) AYNI ANDA ÖLÇEBİLME

Farklı fiziksel parametreler; bir fiber hattı boyunca oluşturulan farklı dalga boyuna sahip FBG sensörler ile ölçülebilmektedir. Örneğin, bir yapı için aynı fiber hattında hem sıcaklık hem de gerinim ölçülebilmektedir.

KÜÇÜK BOYUTLU, ESNEK ve HAFİF YAPIYA SAHİP OMASI

FBG sensörler, esnek, hafif ve yüksek mukavemetli olmalarından dolayı, havacılık ve uzay araştırmalarında, kompozit malzemelerin kalite kontrol ve yapısal denetim kontrolü aşamalarında sıklıkla tercih edilmektedir.

ELEKTRO-MANYETİK ve RADYO-FREKANS GİRİŞİMİNDEN ETKİLENMEME (EMI & RFI)

Fiberoptik kablo karakteristik yapısı gereği, elektromanyetik ve radyo frekansı girişimlerine karşı duyarsızdır. Bu sayede, yüksek manyetik alan bölgelerinde, yoğun radyo frekansına sahip çalışma alanlarında ve üst düzey bilgi güvenliği gereken bölgelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

GERÇEK ZAMANLI ÖLÇÜM OLANAKLARI

FBG sensörler kullanıcıya gerçek zamanlı ölçüm yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bu sistemlerde tek bir modülün hem ışın kaynağı hem de sorgulama ünitesi olarak kullanılmasına imkan sağlandığından, cihaz karmaşası olmadan mili saniye mertebesinde ölçüm almayı mümkün kılmaktadır.

FİBER HAT BOYUNCA FARKLI NOKTALARDAN ÖLÇÜM ALABİLME

EON Photonics bünyesinde geliştirilmiş olan yetkin sistemler sayesinde aynı fiber hattı üzerinde, aynı mukavemet ve hassasiyet derecesine sahip çok sayıda sensör üretilebilmekte ve hat boyunca herhangi bir veri kaybı yaşanmadan farklı fiziksel parametrelerin ölçümüne imkan sağlanmaktadır.

ACCURATE TEST RESULTS

In harsh environments in which conventional sensors can not stand, FBG sensors might be easily used in order to monitor the mechanical behavior (vibration, acceleration, frequency waving, mechanical fatigue) of a particular structure.

MEASURING VARIOUS PHYSICAL PARAMETERS SIMULTANEOUSLY

Due to any number of FBGs can be included in a single fiber optical cable, various physical parameters can be measured over same fiber optical cable. For instance, when an FBG array is placed on a particular structure, ones can monitor the temperature change and strain all in once.

A TECHNOLOGY PROMISES FOR SENSORS SMALL IN SIZE, FLEXIBLE AND LIGHT WEIGHT

FBG sensors are oftenly preferred at various high technology industries from aerospace to composite due to it’s properties such like being small in size, flexible, high durability in harsh environments.

IMMUNITY TO ELECTRO-MAGNETIC FIELD AND RADIO FREQUENCY INTERFERENCES

Due to physical characterstics of the raw material of optical fiber, FBG sensors are immune to electromagnetic field and radio frequency intereferences. Thereby, FBG sensors mostly preferred at the fields those require high level of privacy.

REALTIME MEASURING OPPORTUNITY

FBG sensors allow users to obtain measurement results in real time. As these systems require only one light source and a single interrogator (mostly they are packed at one case), ones can easily obtain reponses within range of miliseconds.

GETTING MEASUREMENT RESULTS FROM DIFFERENT POINTS SIMULTANEOUSLY

By means of systems and methods developed by EON Photonics, it is possible to write FBGs at variety of distance those are sharing same tensile strength and spectral properties. By that, it allows users to obtain precise results simultaneously at different locations without losses.

Yapılar

Petrol Platformları, Köprüler, Madenler, Barajlar, Tüneller gibi büyük ölçekli yapılara uygulandığında uygun maliyetli çözümler sunar.

• Gerinim değerlendirmesi
• Yük dağılım analizi
• Termal haritalama

Enerji

(Rüzgar Türbinleri, Petrol Kuyuları, Boru Hatları, Nükleer Reaktörler, Jeneratörler) Her türlü yüksek voltaj ve tehlikeli ortamların (örneğin yüksek güç jeneratörleri, yüksek voltaj transformatörleri ve büyük elektrikli makinelerde) izlenmesi için son derece güvenlidir.

• Gerinim değerlendirmesi
• Yük dağılım analizi
• Sıvı seviyesi tespiti
• Termal haritalama

Rüzgar Türbinleri

Pervanelerin yapısal sağlık izlemesini, anlık kontrol ve çalışma durumunu gözlemleme imkanı sunmaktadır.

• Anlık olarak gerinim değerlendirmesi yapar.
• Pervanelerdeki yük dağılımını gözlemleme imkanı sunar.
• Pervane tasarım aşamasının gerçek zamanlı analizini sağlar.
• Sıcaklık ve gerinim kaynaklı pervanedeki plastik deformasyonların belirlenmesini sağlar.

Ulaştırma

Karayolları, köprüler ve tünellerde yapısal sağlık izleme amacıyla kullanılarak ne zaman bakım gerektiğini belirlemeye yardımcı olur. Kullanıldıkları yerler;

• Köprülerde çelik halatlarda gerinim ve yorulma davranışını izlemek amacıyla kullanılır.
• Trenlerde, raylardaki genleşme ve büzülme kaynaklı deformasyonların belirlenmesinde kullanılır.
• Ayrıca yapısal sağlık izleme dışında trafik lambalarının, trenlerin vb. ulaşım yollarının koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla sinyalizasyon sistemleri ile entegre olarak çalışır.

Denizcilik

Denizaltı ve gemilerde FBG sensörler, hem yapısal sağlık izleme amaçlı hem de yapının belirli noktalarında meydana gelen yük ve yorulma davranışını gözlemlemek amacıyla kullanılır.

• Gemi ve denizaltlarının yüzeylerinde meydana gelen gerinim ve sıcaklık değişimlerini anlık olarak ölçme imkanı sağlar.
• Yüksek basınç ve manyetik alana sahip bölgelerde, konvansiyonel sensörlerin sağlıklı bir veri alamayacağı durumlarda bu sensörlerin yerini, FBG sensöler alarak hassas ölçüm imkanı yapılmasını sağlar.
• Termal haritalama olanağı sağlar

Laboratuvar Testleri

Çeşitli fiziksel parametrelerin ölçümlerinin yapıldığı laboratuvar ortamlarında, özellikle de mekanik test aşamasında aşağıdaki amaçlara yönelik kullanılmaktadır.

• Malzemenin veya oluşturulan parçanın ömür testlerinde,
• Yorulma davranışı ve yük analizi testlerinde,
• Çekme-basma testlerinde malzemelerin genleşme ve büzülme analizlerinde ve malzeme yüzeyinde meydana gelen deformasyonların tespit ve ölçümünde kullanılabilmektedir.

Emniyet ve Güvenlik

Sınır güvenliğinde, gerinim sensörü olarak yaygın bir şekilde tercih edilmektedir.

• Karakol çevresinde ve sınır hatlarında, güvenlik tellerinin üzerine yerleştirilerek kullanılabilmektedir.
• Kozmik odaların içerisinde güvenlik düzeyini arttırma amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
• Sinyal karıştırıcıların bulunduğu ortamlarda güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.

Medikal

Tıbbi robotik kol, hasta durumu takip cihazları

• Hasta takip cihazı olarak, hastanın durumunu doktora bildirmek amacıyla kıyafet, yatak, sandalye vb. cisimlerin içine gömülerek kullanılır.
• Yüksek manyetik alan olan MR cihazları içerisinde hastanın yaşamsal fonksiyonlarını takip etmek için kullanılır.
• Robotik ellerde tutma kuvvetini ayarlayabilmesi için kuvvet sensörü olarak kullanılır

STRUCTURES

It provides cost effective solutions when applied to large scale structures such as Oil Platforms, Bridges, Mines, Dams, Tunnels.

• Strain assessment
• Load distribution analysis
• Thermal mapping

ENERGY

FBGs can be safely used in various energy fields such as Wind Turbines, Oil Wells, Pipelines, Nuclear Reactors and Generators. The reason is that FBGs are immune to electromagnetic fields and high radio frequency consisting fields.

• Strain assessment
• Load distribution analysis
• Liquid level detection
• Thermal mapping

WIND TURBINES

It provides the structural health monitoring of the propellers, instant control and observation of the operating status.

• Makes stress assessment instantly.
• Provides opportunity to observe the load distribution in the propellers.
• Provides real-time analysis of the propeller design stage.
• Determines the plastic deformations in the propeller due to temperature and strain.

TRANSPORTATION

It is used for structural health monitoring in highways, bridges and tunnels to determine when maintenance is compulsory. Fields of use;

• It is used to monitor the strain and fatigue behavior of steel ropes on bridges.
• It is used in the determination of the deformation due to expansion and contraction of the rails.
• In addition to structural health monitoring, FBGs work as integrated with signalization systems in order to ensure a safe journey and prevent any possible accidents.

NAVIGATE

FBG sensors in submarines and ships used for structural health, load and fatigue behavior monitoring at specific points in the structure.

• It provides instant measurement of strain and temperature changes that occurring on the surfaces of ships and submarines.
• Conventional sensors may collect unreliable datas in areas which are under high pressure high magnetic field or consisting of radio frequencies FBG sensors can be safely used in such fields due to its immunity to such affects
• It provides opportunity of thermal mapping.

LABORATORY TESTS AND MEASUREMENTS

FBG sensors can be used in laboratory environments safely where various physical parameters are measured, espically in the mechanical testing stage for the following purposes.

• FBGs used for materials as well as manufactured products life tests
• It is used in fatigue behavior and load analysis tests,
• It is used in tensile and compression tests for expansion and contraction analysis of materials and for detecting and measuring deformations on the surface of the material.

SAFETY AND SECURITY

It uses around the police station and at the border lines by placing them on the security wires.

• It is used around the police station and at the border lines by placing them on the security wires.
• It is used inside of the cosmic rooms in order to improve the level of security.
• It is used safely in the presence of signal mixer like jammer.

MEDICAL

Medical robotic arm, patient status tracking devices

• FBG sensors are used as patient status tracking devices by embedding them into objects such like patient clothes, beds and chairs in order to inform the doctor about the patient’s condition.
• It is used for tracking the vital functions of the patient in MR devices those are having a great level of magnetic field.
• They are usable as force sensors to adjust the holding tension in robotic hands.

YÜKSEK GÜÇLÜ KABİN TİP FİBER LAZER

Üretilen her EON Photonics lazer güç kaynağı, en zor şartlar altında uzun ömür testlerinden geçmektedir. Nitelikli mühendis kadromuz ve güçlü üretim altyapımız, hassas ve yüksek kalitede ürünler üretmemizi sağlamaktadır.

EON PHOTONICS

KOROZYONA KARŞI KORUMA

Kapalı tip profil galvanize sactan (DIN EN 10142-00 DX51 D+Z) imal edilir ve sadece dış kısmı demir-fosfat ile kaplanıp epoksi polyester toz boya ile boyanır. Boyanamayan iç kesimler galvaniz kaplı olduğundan oksidasyona maruz kalmaz.

TOPRAKLAMA SÜREKLİLİĞİ

Tüm kapaklarda uygulanan topraklama vidaları sayesinde panoya ait kapaklar tam topraklanabilir.

MEKANİK DAYANIM

IK 10 ( IEC 62262 )

SERTİFİKALAR

UL Listed, TSE, IEC 62208, CE, Gost, Sismik (IEC 60068), TİP TESTLERİ (IEC 61439)

GÜÇLÜ DİNAMİK KONTROL

 • İleri teknoloji lazer kontrolör ve lazer sürücü
 • Endüstriyel standartlarda tasarlanmış giriş/çıkış üniteleri
 • Dijital ve analog giriş - çıkışlar üzerinden kontrol
 • Modbus üzerinden kontrol ve izleme
 • Kapalı devre güç kontrolü yönetimi
 • Yüksek verimli lazer sürücü
 • Gerçek zamanlı kontrol
EON PHOTONICS

GERÇEK ZAMANLI HASSAS KONTROL!

EON Photonics, geliştirdiği yüksek hassasiyetli ve gerçek zamanlı kontrolcüsü ile çok hassas güç kontrolü yapabilme yeteneğine sahiptir. Yüksek güçlerde ve en zorlu çalışma koşullarında dahi yüksek güç stabilizasyonu ile ön plana çıkan EON lazerler, farklı haberleşme arayüzleri sayesinde, kesim, kaynak, sertleştirme (ısıl işlem) gibi farklı lazer sistemleri sunuyor.

Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği bu teknolojiyi, tamamen kendi öz kaynakları ve üretim kabiliyeti ile üretmeyi başaran EON Photonics, farklı güç kapasitelerine sahip olan ve farklı yazılımlarla desteklenen bu ürünü, dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor.

EON CONTROL SUITE İLE KONTROL ELİNİZDE !

EON Control Suite yazılımı; lazer gücünü, sıcaklığı, kontrol sinyallerini ve kontrol değişkenlerini hızlı ve kolay bir şekilde takip etmenize olanak sunuyor. Uyarılar, hatalar, çalışma süresi ve çalışma anı verileri gibi birçok bilgi; kullanıcı dostu arayüz ile en anlaşılır biçimde kullanıcıya sunuluyor.

EON PHOTONICS

KOLAY ENTEGRASYON

EON Photonics lazeri mevcut proseslerinize kolaylıkla adapte edebilirsiniz. EON Photonics lazer ünitesinin ihtiyaç duyduğu harici tek birim bir soğutucu ünitesi.

Sunmuş olduğu farklı bağlantı arayüzleri ile mevcut yapınızda değişiklik yapmadan lazerinizi EON Photonics lazer ile değiştirmeniz mümkün. MODBUS haberleşmesi, dijital giriş çıkışlar üzerinden hata kontrolü ve analog giriş çıkışlar üzerinden güç kontrolü gibi opsiyonlardan bir ya da daha fazlasını kullanarak EON Photonics lazer ile mevcut ya da geliştirmekte olduğunuz sisteminizi kullanabilirsiniz.

EON PHOTONICS

KABİN ÖZELLİKLERİ

Özel tasarlanmış tam kapalı, güçlü profil yapısı ve fonksiyonel özellikleri ile lazeriniz dış etkilerden korunmaktadır.

EON lazerler, sızdırmaz gövdesi ve adaptif nem alma sistemi sayesinde farklı iklim ve ortam şartlarında kullanıma imkan sunmaktadır.

İşletme endüstrisinin ihtiyaç duyduğu zorlu ortam şartlarında çalışmaya uygun olarak geliştirilen adaptif nem kontrol sistemi ve tam kapalı IP51 seviyesindeki kabin sayesinde, elektronik ve optik komponentlerde neme bağlı olarak ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçilmekte ve buna bağlı olarak servis ve yedek parça maliyetleri en aza indirilmektedir.

Titreşim önleyici tekerlekler ve takozlar sayesinde kurulum yapılan ortamda oluşan titreşimlerin kabin içinde titreşim oluşturması engellenmektedir. Bu sayede titreşime bağlı sorunların önüne geçilmektedir.

EON PHOTONICS
EON PHOTONICS

Olası problemlere, uzaktan erişim ile müdahale edilebilmektedir.

EON PHOTONICS

Geliştirilmiş lazer sürücü sistemi ile lazer diyotlar yüksek verimlilikle sürülmekte ve istenilen güç elde edilmektedir. Lazer sürücü sistemi elektriksel gücü minimum kayıp ile optik güce dönüştürebilecek son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır.

EON PHOTONICS

Lazer kaynağı bilgisayar yazılımı ile iletişim halinde olmadığı durumlarda lazer kontrol sistemi dahili hafızasında hata verilerini saklamaktadır. Bu sayede geçmişe yönelik hatalar uzaktan erişim ile lazer sistemi üzerinden okunabilmekte ve problemlerin daha kolay çözülebilmesi sağlanmaktadır.

EON PHOTONICS

EON lazer sistemi >%35 elektrik-optik güç verimliliği ile çalışmaktadır.

EON PHOTONICS

Lazer sistemi, kontrol girişlerindeki değişimlere çok hızlı tepki vermekte ve çıkıştaki lazer gücünü mikro saniyeler içerisinde istenen mertebeye ulaştırmaktadır.

EON PHOTONICS

Geliştirilmiş gömülü kontrol sistemi, lazer kaynağının gerçek zamanlı kontrolüne imkan sunmaktadır. Hatalar anlık olarak operatöre bildirilmekte, giriş işaretlerinde yapılan değişiklikler anlık olarak çıkışa aktarılabilmektedir. Böylelikle sistemin gerçek zamanlı ve hassas kontrolü sağlanabilmektedir.

KESİNTİSİZ LAZER GÜCÜ

 • Hassas güç stabilitesi : ±%1
 • Lazer gücü seçenekleri : 1000 W - 14 kW’a kadar
 • Fiber kablo seçenekleri : Single mode, 50μm, 100μm, 200μm, 300μm.
 • Darbe frekans aralığı : 5kHz’e kadar
 • Lazer dalga boyu : 1080 nm
 • Güç yüzdesi aralığı : 5-100%

UYGULAMA ALANLARI

EON PHOTONICS

KABİN TİP TEKNİK ÖZELLİKLER

Model YGL-1000HE YGL-1500HE YGL-2000HE YGL-3000HE YGL-4000HE YGL-5000HE YGL-6000HE YGL-8000HE YGL-10000HE
Çıkış Gücü 1.000 W 1.500 W 2.000 W 3.000 W 4.000 W 5.000 W 6.000 W 8.000 W 10.000 W
Çalışma Modu CW
Polarizasyon RASTGELE
Boyutlar (GxDxY), mm 612 x 1204 x 844 612 x 1204 x 844 612 x 1204 x 844 1020 x 1250 x 850 1020 x 1250 x 850 1020 x 1250 x 850 1020 x 1250 x 850 1020 x 1300 x 1365 1020 x 1300 x 1365
Ağırlık (Kg) 135 150 200 225 250 350 400 450 500

For more information, you can check the product catalogs. Fiber Lazer

© Copyright 2024 EON PHOTONICS - by ERMAKSAN